žuti žutuju …

Bolešljivi se žilavo drže, a zdrave uzima vrag …

Žuti žutuju, a crveni putuju …