žohari

odmilja kolegama s posla

Žohari, kad ćete doma? Ja odoh…