zaftih/k

o ženi, šesna, feš, puna oblina, malo punačka

Ona je tak zaftih, čovek bi tu rit šćipal celi dan.