vrit na vašar

odgovor na pitanje Kamo ideš? pri tobožnjem izbjegavanju odgovora, u smislu Šta te briga, Ne tiče te se i sl.

Kam ideš ovak kasno? – Vrit na vašar.