ut

u porukama skraćeno za utorak; postoji i varijanta s tri slova, uto

Hoćemo PES u ut?