ujahati

priviknuti konja na jahača, naučiti ga na to ga bude jahaći konj

Počeli smo s postupkom ujahivanja ovog mladog konja.