tuškati se

tuširati se

Daj se odi stuškati, dišsmr ko kuga.