tuljan / tuljanska bulja

Drugi izraz za “glupana”.

Pazi ti frajera, tuljanska bulja je došla na svadbu od svoje sestre u trenirci.