traljav

nespretan

Što si traljava, de počisti to!