teta čistilica

čistačica, žena unajmljena za čišćenje stana

Mogu ti preporučiti svoju tetu čistilicu: pedantna, briljantna.