Oznaka zemlja

Mađa

Mađarska

“U Mađi, tamo nas nađi.” – Kandžija

đol

Ono u što se pretvori zemlja nakon kiše, blato iliti glib

Nikidan san doša sav đolav u kuću.