valo

(s dugim a) valjalo, trebalo

Valo bi poć do peškarije, stigla je friška riba.