Oznaka riba

polanda

palamida, vrsta morske ribe

Ili polanda ili ne jedem ribu!

šanpjero / šampjero

kovač, vrsta jadranske ribe iznimno cijenjenog mesa

Šanpjero je odličan na lešo, a juha je najboja od svih.

trija

trlja, vrsta jadranske ribe

Ajme vidi trija što su lipe!