Oznaka predmeti

cvike

s dugim I; cvikse, naočale

Jeftine cvike iz Bosanske Republike!

korpa

koš, košara

Jučer smo na selu nabrali dvije korpe jabuka.

korpica

mala korpa, mala košara

Kupio sam dvije korpice jagoda.

libar

knjiga

U libar svojih dugova, upiši mene… Jer odavno ti dugujem za onaj auto.

pik

trzalica za gitaru ili drugi instrument, od engleskog pick

Da vidim kako držiš pik.