Oznaka papir

bakpapir

papir za pečenje; usp. pakpapir

Prvo obložiš pleh s bakpapirom i onda uliješ tijesto.

pakpapir

čvršći papir za umatanje pošiljki, usp. bakpapir

Kupi mi rolu pakpapira da pošaljem paket.