Oznaka obiteljski odnosi

papučar

muškarac bez stava, dozvoljava da žena njime u potpunosti upravlja

Nemoj bit takav papučar!

rista

1. prijatelj; 2. otac

1. Di si, rista?; 2. Rista mi ima osam banki.

sister(ica)

sestra

Zvala sam ti jučer sistericu. To mi je sister.

šogi

šogor od milja

Di si, šogi! Daj da ti natočim jednu!