Oznaka meteorologija

bijela govna

snijeg

Padaju bijela govna, opet će nas zatrpati.

južina

specifično stanje duha koje vlada Dalmacijom, no uporaba se sve više širi i na ostale dijelove zemlje, kao univerzalna isprika za lijenost, bezvoljnost, fjaku, zlovolju…

Puca mi glava od južine. Danas nema šanse da išta obavim, južina je.