Oznaka konji

najahati

prvi put zajahati mladog ili divljega konja u svrhu navikavanja na jahača

Konj je zbacio jahača prilikom najahivanja.

ujahati

priviknuti konja na jahača, naučiti ga na to ga bude jahaći konj

Počeli smo s postupkom ujahivanja ovog mladog konja.