Katanci

kolokvijalno za The Settlers of Catan (hrv. Naseljenici otoka Catan), društvenu igru na ploči

Nas ima troje da odigramo jedne Katance?