jedinica

u sportskom klađenju, pobjeda domaćina

Rijeka – Hajduk, jedinica ko kuća.