Flipač

odmilja za Uno Flip, noviju varijaciju Una, popularne igre s kartama

Flipač ti je još luđi od Una.