dvojka / dvica / duja

u sportskom klađenju, pobjeda gosta

Stavi dvicu na Liverpool.