Oznaka droga

cvrljak

opušak džointa

Ma ne idem više pušit s vama. Dok se svi izredate meni ostane samo cvrljak.

droga

lijekovi prepisani od liječnika, posebno antidepresivi i anksiolitici

Ovo sam prošao samo uz pomoć droge.

frfa

džoint

Daj dodaj tu frfu.

krek

prema engl. crack, kokain prerađen za pušenje, ima oblik sitnih bjelkastih grudica, pucketa pri pušenju

On je na kreku.