Oznaka alat

brukva

isto što i brokva; čavao, ekser

Doda mi brukvu!

kacavida

odvijač, šarafciger

Doda’ mi onu veću kacavidu, molin te.

motorka

skraćeno za motornu pilu

Držim se dalje od motorki.

šarafciger

odvijač

Ja sam jedan od onih likova koji nemaju šarafciger.

šrafciger

odvijač

On je jedan od onih likova koji uvijek sa sobom nose šrafciger.