stoška

cigarete Filter 160

U gimnaziji je većina pušila stošku.