šklopocija

stari auto, krntija

Kakvu to školopociju voziš?