šepavi mrav

kad je nešto lako prošlo

Ma to je šepavi mrav, kak je bilo ono prošli tjedan!