ŠBBKBB

šta bi bilo kad bi bilo

Da mi je vreća novaca. ŠBBKBB!