šarafciger

odvijač

Ja sam jedan od onih likova koji nemaju šarafciger.