Sammir nije dampir

odgovor na grafit “Samir nije Damir”, čiji je cilj umiriti sve one koji žive u strahu

Sammir nije dampir