rišpektirati

poštovati, rispektati

Rišpektiran protivnika, ali razbit ćemo in pičku.