Riđi Miller

jedna od varijacija alijasa riđeg lika iz High5-a

Postoji diler i postoji Riđi Miller.