pumpica

inhalator koji sadrži lijek za astmu

Nikamo ne idem bez pumpice.