prćo

Čovjek koji se previše prsi

Koji prćo tamo lijevo, kakvu samo kamatarku nosi