poderati

Poraziti nekoga

Dođite na igralište ako smijete, poderat ćemo vas ko svinja masnu krpu. :-)