pobrati maru / popiti maru

pobrati batine, dobiti batine

Kaj nikad nisi u kvartu pobral maru?