pišalonca

nositi (dijete) na ramenima

nosio ga je pišalonca pa su ga zaboljela leđa