pišalina

urin, pišaka, mokraća

Ovo pivo ima okus po pišalini.