pišaka

urin, mokraća, pišalina

Bilo je pišake kao na Ininoj benzinskoj!