pičkotehničar

ginekolog

Nisam dugo bila kod pičkotehničara.