penezi

novci, lova

Stigli su penezi, idemo v klet.