ni

nije, u Dalmaciji

Svi me pitaju ča mi je. Niš mi ni!