napola

tri najjače karte u istoj boji u trešeti i kifamenu (trica, duja i as), u trešeti najbolje karte, dok su u kifamenu najgore, u igri na zvanja svaka napola vrijedi 3 punta

Normalno da smo izgubili kad su imali tri napole.