najahati

prvi put zajahati mladog ili divljega konja u svrhu navikavanja na jahača

Konj je zbacio jahača prilikom najahivanja.