moler

germanizam za ličioca, pitura, soboslikara

Lakše je naći slobodnog zidara, nego slobodnog molera.