meštar

školski učitelj

Meštar iz matematike je poludi š njin, govori da ne zna tablicu množenja u sedmon osnovne.