meštar

majstor, u doslovnom i prenesenom značenju

Stiga je meštar, dajte mu pivu.