mažuranić

novčanica od sto kuna

Imam jednog radića, a trebam dva mažuranića.