mazit’ miška

masturbirati

Zvala sam te, ne javljaš se. -Mazio sam miška.