manjača

Osoba koja druga po redu uzima dim jointa marihuane.

Ja sam danas manjača!